سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

کلینیک مجازی(پرسش و پاسخ)

همکاران محترم ، پرسش و پاسخ های شما در این قسمت مطرح می شود.

سوال ا-  دربرنامه کپتیویت چگونه می توان نتایج آزمون فرگیران راذخیره نمودودربرنامه مدیریتی مثل همگام قرارداد؟ادامه پرسش و پاسخ ها را از اینجا پیگیری کنید:

کلینیک مجازی