سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1دانش فنی - خانم مهندس فهیمه شمسینمونه سوال پایه دهم 95
2کارل - خانم مهندس میرحسینیگروه بندی نشده
3ایلستریتور-خانم مهندس میر حسینینمونه سوال سال 95
4سوال پیشرفته - خانم مهندس میر حسینینمونه سوال سال 95
5عملی نصب و راه اندازی - مهندس ایرج اصغرینمونه سوال سال 95
6فلش - مهندس روشنک بسحاقینمونه سوال سال 95
7فلش - مهندس روشنک بسحاقینمونه سوال سال 95
8برنامه سازی 2- مهندس فرشته حسینینمونه سوال سال 95
9نصب وراه اندازی - مهندس فاطمه حامدی مقدمنمونه سوال سال 95
10بسته ها3- مهندس مریم شریفینمونه سوال سال 95
11زبان تخصصی - مهندس مریم شریفینمونه سوال سال 95
12رایانه کار پیشرفته- مهندس فروزنده جلالینمونه سوال سال 95
13رایانه کار مقدماتی-مهندس فروزنده جلالینمونه سوال سال 95
14کاربر رایانه- مهندس فهیمه شمسینمونه سوال سال 95
15رایانه کار مقدماتی- مهندس الهام فراهانینمونه سوال سال 95
16چند رسانه ای - مهندس مهدی محمدینمونه سوال سال 95
17برنامه سازی 2- مهندس مهدی محمدینمونه سوال سال 95
18نمونه سوال دانش فنی پایهنمونه سوال پایه دهم 95
19نمونه سوال الزاماتنمونه سوال پایه دهم 95
20نمونه سوال فلشنمونه سوال پایه دهم 95
21نمونه سوال فلشنمونه سوال پایه دهم 95
22نصب و راه اندازی خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
23نصب و راه اندازی خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
24آزمون عملی فصل اول نصب وراه اندازی کامپیوتر-خانم مهندس نپتوننمونه سوال پایه دهم 95
25آزمون عملی نصب وراه اندازی کامپیوترنمونه سوال پایه دهم 95
26نمونه سوال پیشرفت تحصیلی (سیستم عامل پیشرفته)خانم مهندس فاطمه رضایی منطقه سربندنمونه سوال 94
27سوالات رایانه کار مقدماتی خرداد 93- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
28سوالات طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
29سوالات عملی طراحی صفحات وب- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
30سوالات اخر فصل کارل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
31سوالات اخر فصل ویژوال بیسیک-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
32سوالات اخر فصل ایلوستریتور-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
33سوالات اخر فصل بانک اطلاعاتی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
34سوالات اخر فصل صفحه گسترده-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
35سوالات اداری تکمیلی-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
36حل تمرینات کتاب برنامه سازی 1 -مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
37سوال مفاهیم پایه-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
38سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
39پاسخ نامه سوالات کارل- مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
40سوالات اخر فصل سیستم عامل-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
41سوالات اخر فصل واژه پرداز-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
42سوالات اخر فصل ویندوز7-مهندس مرادی پورنمونه سوال 94
43نمونه سوالات سیستم عامل ویندوز 7 (سه فصل اول کتاب)-مهندس فاطمه رضایینمونه سوال 94
44http://computer.tama.ir/site/nemoonesoalat/soal/3418نمونه سوال 94
45طرح درس ویندوز7-مهندس مرادی پورطرح درس 94
46طرح درس سالانه-کپتیویت - مهندس مرادی پورطرح درس 94
47طرح درس سالانه سیستم عامل- مهندس مرادی پورطرح درس 94
48طرح درس سالانه رایانه کار مقدماتی تصویر سازی- مهندس مرادی پورطرح درس 94
49طرح درس روزانه سیستم عامل - مهندس مرادی پورطرح درس 94
50طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته - مهندس مرادی پورطرح درس 94
51طرح درس روزانه ایلاستریتور - مهندس مرادی پورطرح درس 94
52سوالات زبان تخصصی خانم مهندس مریم شریفینمونه سوال 94
53نمونه سوال flash خانم مهندس نبتوننمونه سوال 94
54خانم مریم شریفی- پاسخ تمارین فصل 1 و 2و 3 برنامه سازی 2نمونه سوال 94
55طرح درس روزانه سیستم عامل مقدماتی-مریم شریفیطرح درس 94
56طرح درس روزانه کاربر کارل دراو-مریم شریفیطرح درس 94
57نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-مریم مطیعینمونه سوال-93
58نمونه سوال برنامه سازی3-مریم مطیعینمونه سوال-93
59نمومه سوال کپتیویت - مریم مطیعینمونه سوال-93
60نمونه سوال سی شارپ-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
61نمونه سوال سیستم عامل win7- خانم بدیعینمونه سوال-93
62نمونه سوال چند رسانه ای-خانم مهناز مهرابینمونه سوال-93
63پاسخ نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
64نمونه سوال رایانه کار پیشرفته-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
65نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
66نمونه سوال ویژوال بیسیک- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
67نمونه سوال کاربر فلش - خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
68نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3- خانم فرشته حسینینمونه سوال-93
69نمونه سوال برنامه سازی 3نمونه سوال-93
70کلمات اختصاری زبان تخصصی فنی حرفه ای خانم مریم شریفی سال 93- 94نمونه سوال-93
71نمونه سوال عملی شبکه -آقای نعیمینمونه سوال-93
72نمونه سوال میانی و کاربرد رایانه- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
73نمونه سوال نرم افزار اداری- خانم مهدیه محمدینمونه سوال-93
74نمونه سوال طراحی صفحات وب مقدماتی- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
75نمونه سوال طراحی صفحات وب پیشرفته- آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
76نمونه سوال ویژوال بیسیک کارودانش - آقای امید مرادی پورنمونه سوال-93
77طرح درس سالانه برنامه نویسی مقدماتی کارودانش-خانم لیلا محمودیطرح درس-93
78نمونه سوال کارل دراو -خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
79نمونه سوال فری هند-خانم لیلا محمودینمونه سوال-93
80طرح درس سالانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
81طرح درس روزانه سیستم عامل پیشرفته-خانم شیرین دربندیطرح درس-93
82نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
83نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
84نمونه سوال رایانه کار پیشرفته کتاب جدید-خانمشیرین دربندینمونه سوال-93
85نمونه سوال زبان تخصصی-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
86نمونه سوال بسته های نرم افزاری 3-خانم مریم شریفینمونه سوال-93
87طرح درس روزانه سیستم عامل جلد دوم-مریم شریفیطرح درس-93
88طرح درس روزانه ایلاستریتور-مریم شریفیطرح درس-93
89نمومه سوال سیستم عامل 2- مریم شریفینمونه سوال-93
90طرح درس سالانه نرم افزار اداری-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
91طرح درس روزانه ورد2007-خانم مهدیه محمدیطرح درس-93
92طرح درس روزانه ویندوز سون-خانم بدیعیطرح درس-93
93نمونه سوال فصل 5 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
94نمونه سوال فصل 4 سخت افزار-آقای نعیمینمونه سوال-93
95طرح درس شبکه های رایانه ای - آقای نعیمیطرح درس-93
96نمونه سوال سخت افزار فصل 3 - آقای نعیمینمونه سوال-93
97نمونه سوال سخت افزار فصل 2 - آقای نعیمینمونه سوال-93
98نمونه سوال کارل دراو - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
99نمونه سوال طراح امور گرافیکی - آقای مرادی پورنمونه سوال-93
100نمونه سوال کاربر فلش - آقای مرادی پورنمونه سوال-93