سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی کامپیوتر
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    قش معلمان و گروه‌هاي آموزشي، در ارتقاي دانش و مهارت

مديركل دفترآموزش‌هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش تاكيد كرد: نقش معلمان و گروه‌هاي آموزشي، در ارتقاي دانش و مهارت مديركل دفترآموزش‌هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش با تاكيدبر نقش معلمان و گروه‌هاي آموزشي در ارتقاي دانش ومهارت گفت: فرهنگ كار وكارآفريني را بايد در كشور توسعه دهيم. براساس آنچه كه در سند تحول بنيادين آمده نقش گروه‌هاي آموزشي، ارتقاي دانش و مهارت است كه با مشاركت معلمان و مدارس انجام مي گيرد وي با بيان اينكه موثرترين عنصر درنظام تعليم و تربيت معلم است، تصريح كرد: بايد در برنامه‌ريزي‌ها پيگيري كرد تا اين مهم عملياتي شود مديركل دفتر آموزش‌هاي كاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اينكه ماهيت رشته كاردانش مشاركتي است، خاطرنشان كرد: خدمات دهي و توليد محصول، مهم ترين ويژگي رشته هاي كاردانش است وي بر فرهنگ‌سازي براي ورود دانش آموزان به هنرستان‌ها، تاكيد و بيان كرد: اولويت اول بايد دانش‌آموزاني باشند كه پس از اخذ ديپلم توانايي ورود به بازار كار داشته باشند آذركيش با اشاره به اينكه از 41 رشته فني دانشگاه‌ها، 31 رشته بدون آزمون پذيرش مي شود، افزود: دانش آموزاني كه در هنرستان ها تحصيل مي كنند، مي توانند به راحتي ادامه تحصيل دهند وي با تاكيد بر اين كه اشتغال، مشكل عمده كشور است، بيان كرد: والدين و خانواده ها براي ادامه تحصيل فرزندان خود در شاخه‌هاي فني حرفه هاي وكاردانش نگراني هايي دارند كه بايد اين دغدغه ها مرتفع شود.......